графици  I  програма  I  класове  I  галерия  I  история  I  нашите патрони  I  база  I   ръководство  I  профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2016
Таня Петкова Делиатанасова - Директор
Завършила ПУ „ Паисий Хилендарски „ -Педагогически факултет гр.Пловдив, образователно - квалификационна степен-магистър, специалност Биология и Химия квалификация учител по Биология, Химия Допълнителна правоспособност - учител по Физичесо възпитание и спорт
РЪКОВОДСТВО
основно училище
Кирил и Методий
Равда
графици
програма
класове
учители
галерия
връзки
графици
програма
класове
учители
галерия
връзки