графици  I  програма  I  класове  I  галерия  I  история  I  нашите патрони  I  база  I   ръководство  I  профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2016
Стратегия
Правилник за дейността на училището 2016-2017
Календарен план 2017-2018
Етичен кодекс
УУП 1-6 клас  стари  и нови
ГОДИШЕН ПЛАН  2017-2018 г.
План квалификационна дейност-2017-2018
Програма ЦОУД 2017-2018
Програма превенция от ранно  отпадане от училище

Програма  предоставяне на равни възможностии приобщаване на ученици от уязвими групи
План повишаване  качество на образованието
План за противодействие на  училищния тормоз 2017-2018г
основно училище
Кирил и Методий
Равда
графици
програма
класове
учители
галерия
връзки
графици
програма
класове
учители
галерия
връзки
ДОКУМЕНТАЦИЯ